Najells policy för datahantering och cookies

Vår högsta prioritet är att det ska vara tryggt och säkert att handla på Najell.com. Vi respekterar din integritet och är måna om att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. 

Nedan finner du Najells integritetspolicy. Den beskriver delvis hur vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter. Du som kund får även information om på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Kort beskrivning av hur vi använder personuppgifter

💻 – Vi spårar din webbaktivitet via cookies och kan komma att använda den i marknadssyfte. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast din webbläsare. 

👤 – Vi samlar in personuppgifter i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation. Dataskyddspolicyn nedan beskriver i vilka fall vi samlar in personuppgifter och varför. 

🧩 – Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system. De företag vi använder är kontrakterade av oss och de får endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande i enlighet med våra instruktioner. 

☁️ – Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys. Vi samlar bara data som är värdefull för oss, på ett eller annat sätt. Vi använder data för att göra din upplevelse som konsument så bra som möjligt.

🎯 – Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadsföringssyfte. Antingen används data till att utveckla vår kommunikation och vårt erbjudande, eller för att skicka ut personifierad kommunikation till dig.

Nedan kan du läsa den fullständiga dataskyddspolicyn.

Najells integritetspolicy

När gäller Najells integritetspolicy?

Najells integritetspolicy gäller när du använder hemsida och/eller sociala medier i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Najell. Det är därför viktigt att du som kund läser och förstår integritetspolicyn innan du genomför ett köp eller tar kontakt med oss. 

Vår integritetspolicy gäller enbart för våra onlineaktiviteter och gäller således för besökare av vår hemsida och våra sociala kanaler. Den är också tillämpningsbar i de fall då en person väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller någon annan marknadsföringstjänst. Denna policy tillämpas inte på information som samlas in offline eller via andra, externa kanaler som inte drivs av Najell. 

Samtycke

Najell behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig datalagstiftning (inkluderat men inte begränsat till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad GDPR.). Behandling av personuppgifter inkluderar insamling, analys och lagring av data. 

Vem ansvarar för dina kontaktuppgifter?

Najell AB (org nr 556819-7494) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Så kontaktar du oss

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss: 

Via postvägen: Najell AB, Kyrkogatan 9b, 2222 22 Lund, Sverige

Via e-post: [email protected]

Via telefon: +46(0)462769190

Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och varifrån? 

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida får du valet att tillåta att vi får lägga cookies, både s.k. förstaparts- och tredjepartscookies, på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

På din begäran kommer vi att: 

 1. Korrigera eller uppdatera din personliga information
 2. Sluta skicka e-postmeddelanden och meddelanden till din e-postadress
 3. Ta bort dina personuppgifter i vårt system

Personuppgifter vi samlar in

När du gör en beställning eller registrerar dig som kund på vår hemsida, kan du bli ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, kreditkortsinformation eller annan information som behövs för att göra ett köp. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När samlar vi in information?

Vi samlar in information på ett antal olika sätt. Du kan läsa om dessa nedan. 

1. När du kontaktar Najell

Om du kontaktar oss via vår hemsida kan vi få information om dina uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, innehåll i meddelande och/eller andra bilagor och information som du valt att skicka med. 

2. När du registrerar dig och/eller gör en beställning

När du gör en beställning eller registrerar dig som kund på vår hemsida ber vi om din kontaktinformation inklusive namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi ber även om information om i vilket land du bor. Denna information behövs för att vi ska kunna behandla, hantera och skicka din order. Den behövs även i syfte att kontakta dig för orderinformation, uppdateringar om leverans och om vi stöter på ett problem på vägen. 

3. När du registrerar dig via e-post

Vi ber om din e-postadress när du registrerar dig för att bli kund, för att ta del av vårt nyhetsbrev, för att ta del av en kampanj eller för att lägga in en recension. Informationen används för att uppdatera dig och skicka information om Najell, våra produkter och aktuella kampanjer och erbjudanden. Du har alltid möjlighet att välja att avregistrera dig från våra utskick och/eller kontakta oss om du inte längre vill vara kvar i vårt system. 

4. När du lägger in en recension

Om du väljer att lägga in en recension om någon av våra produkter kommer vi att begära information om namn och e-postadress. Vi kommer att informera dig om vilken information som sedan är synlig i våra kanaler. 

Så använder vi din information

Informationen vi samlar in från dig när du registrerar dig som kund eller till våra utskick, genomför ett köp, svarar på en undersökning eller vår marknadskommunikation och/eller surfar på hemsidan används på ett antal olika sätt. Dessa är: 

 • För att snabbt kunna hantera och behandla transaktioner
 • För att kunna följa upp efter korrespondens (via chatt, e-post eller telefon)
 • För att tillhandahålla, driva och underhålla vår hemsida
 • För att kunna erbjuda våra kunder rätt typ av innehåll och information 
 • För att förbättra, anpassa och utöka vår hemsida
 • För att förstå och analysera hur du använder vår hemsida
 • För att utveckla och ta fram nya produkter och funktioner
 • För att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom någon av våra återförsäljare, och ge uppdateringar och information
 • För att visa personifierad annonsering på social media och tredjepartssidor
 • För att ge personlig support och kundservice
 • För att skicka e-post och meddelanden
 • För att hitta och förhindra bedrägerier

Profilering och personifiering

Najell kan behandla personuppgifter genom profilering, med syfte att skapa personligt anpassad information och erbjudanden. Vi analyserar då information om hur du använder vår hemsida och utifrån det vad för typ av innehåll och vilka typer av produkter som intresserar dig. 

Du har rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering genom att kontakta oss på Najell. När vi har mottagit din invändning kommer vi sluta behandla dina uppgifter i detta syfte.

Information som kan lämnas ut  

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Vår målsättning är att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan dock personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Om cookies och pixeltaggar

En “cookie” (webbkaka) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Den möjliggör för webbplatsen eller tjänsteleverantören att känna igen din webbläsare, fånga och memorera vissa information. 

Som alla andra webbplatser använder Najell.com denna typ av “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information såsom besökarnas preferenser och tidigare webbeteende, t.ex. vilka sidor som besökaren tidigare varit inne på. Informationen används för att optimera användarupplevelsen genom anpassning av innehåll utifrån besökarens val, t.ex. av webbläsare. Trafikdata kan innehålla land, IP-adress, webbläsare och unika identifierare. Den innehåller inte personlig information såsom namn eller adress. 

Vi använder till exempel cookies för att spara och bearbeta artiklarna i din kundvagn. De används också för att hjälpa oss förstå dina preferenser baserat på tidigare eller nuvarande webbplatsaktivitet. Detta gör att vi kan erbjuda dig ännu bättre service. Cookies används även för att sammanställa aggregerad information om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion, så att vi kan förbättra användarupplevelsen på vår hemsida i framtiden.

Vi använder cookies för att 

 • Komma ihåg och bearbeta artiklarna i din kundvagn
 • Komma ihåg dina val, inställningar och hemsidepreferenser
 • Förstå och spara dina preferenser inför framtida besök
 • Analysera hur du använder vår hemsida
 • Personifiera budskap i vår kommunikation, t.ex. via riktade annonser och retargeting

Du kan välja att få en varning varje gång en cookie skickas, eller välja att stänga av cookies helt i din webbläsare. Detta görs i webbläsarens inställningar. Var och hur du går tillväga kan variera från webbläsare till webbläsare. Gå in i hjälpmenyn för att hitta rätt. 

Om du stänger av cookies helt kommer vissa funktioner inaktiveras. Det kommer inte påverka användarupplevelsen negativt när det kommer till att hitta information och lägga ordrar.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

När du lämnar uppgifter till Najell eller ger godkännande av insamling av cookies ger du tillåtelse att Najell registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser. Därutöver behandlar vi personuppgifter efter att du samtyckt behandling, där så erfordras. Eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna upprätthålla kontakt med våra kunder och utveckla och marknadsföra vår verksamhet, behandlar vi personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning.

Rättslig grund, intresseavvägning och samtycke

1) Uppfyllande av avtal

När du blir kund hos Najell krävs behandling av personuppgifter för att fullgöra åtaganden i samband med beställning och köp. Utan behandling av personuppgifter saknas möjlighet till leverans, hantering av betalning samt hantering av reklamationsärenden. Avsaknad av personuppgifter kan innebära att Najell tvingas neka köpet. 

Personuppgifter krävs även för att fullfölja Najells rättsliga förpliktelser. Sådana inkluderar bokföringslagen och regler om produktansvar och produktsäkerhet.

2) Berättigat intresse

I vissa fall kan Najell komma att hävda berättigat intresse. Behandlingen är då nödvändig för att tillgodose Najells behov av att:

 1. Marknadsföra produkter och skicka ut erbjudanden med personifierad kommunikation
 2. Hantera kundserviceärenden
 3. Utvärdera, utveckla och förbättra produkter, hemsida, marknadsinsatser och information 

I dessa fall har vi gjort bedömningen att fördelarna av behandling av personuppgifter väger tyngre än det eventuella integritetsintrång som kan ske. Dessutom har du som konsument alltid möjlighet att kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna och raderade.

3) Samtycke

I vissa fall kan Najell hänvisa till samtycke som rättslig grund. Det är exempelvis när du fyller i ett samtyckesformulär, eller aktivt lämnar personuppgifter i samband med registrering till erbjudanden och/eller till nyhetsbrev och övriga utskick. I dessa fall kan Najell komma att använda sådant samtycke till att utveckla individanpassade erbjudanden, anpassad marknadsföring och riktad kommunikation. Du har alltid möjlighet att dra tillbaka sådant samtycke. 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Behandlingen sker utefter gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Den personliga datan sparas och lagras i sju år, i enlighet med svensk lagstiftning, eller så länge som den ses som användbar under tiden vi har samtycke.

Najell kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Uppgifter gallras då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att försvara ett rättsligt anspråk så länge som detta kan göras gällande.

Dina rättigheter och val

Du har vissa lagstadgade rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Exempelvis har du rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas. Du kan även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas överhuvudtaget. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få ut och överföra dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Observera att du även närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Säkerhet

Så skyddar vi din information

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vi informerar samtliga anställda om hur vi som företag tillsammans verkar för att skydda de personuppgifter vi behandlar.

Vi använder säker metod för dataöverföring. Uppgifter du lämnar vid köp krypteras med SSL-metoden innan de överförs. SSL, Secure-Socket-Layer, är den mest beprövade metoden på internet för att skydda uppgifter och säkerställa trygg dataöverföring.

Virusskanning

Din personliga information är skyddad bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer, som har särskilda åtkomsträttigheter och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig kreditinformation krypteras via SSL-teknik (Secure Socket Layer). 

Vi implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder när en användare gör en beställning och fyller sin personliga information. Detta för att upprätthålla säkerheten och säkerställa att informationen inte sprids vidare. 

Alla transaktioner behandlas via en gateway-leverantör och lagras eller behandlas således inte på våra egna servrar. 

Länkar till andra webbplatser, tredjepartsannonsörer och annonsnätverk

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Najell saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Najell använder i vissa fall tredjepartsannonsörer och annonsnätverk. Dessa använder teknik som cookies, JavaScript, pixeltaggar och länkinformation i sin annonsering. Denna information skickas direkt till användarnas webbläsare. Tredjepartsannonsörerna får då tillgång till IP-adress. Teknikerna används för att mäta och följa upp annonskampanjernas effekt samt för att personifiera annonsernas budskap och innehåll.

Notera att Najell.com varken har tillgång till eller kontroll över cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Organisationer som har tillgång till personlig data

För att vi skall kunna erbjuda våra tjänster kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföring (sociala medier, print och distribution)
 • Påminnelsetjänster (för påminnelse till kund om att slutföra köp)
 • Orderhantering och leverans (för hantering av leverans av den produkt du köpt)

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan exempelvis vara Klarna för att kunna erbjuda betallösning eller PostNord för att ombesörja varutransporten till dig.

Tredjeparters integritetspolicier 

Najells integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy för dessa tredjepartsverktyg för mer detaljerad information om praxis och instruktioner om hur man kan inaktiverar cookies. 

Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies av specifika webbläsaralternativ, kan du hitta information på respektive webbläsares hemsida. 

Webbanalys

Vi använder och samarbetar med företag, såsom Google, för att samla in data om demografi, intressen och användarbeteende. Denna information används för att utveckla vårt innehåll och annonsering på vår hemsida och våra sociala kanaler för att ge dig en personlig upplevelse. Till exempel riktar vi våra annonser utifrån ditt intresse, tidigare köpbeteende och tidigare webbplatsbesök och engagemang på sociala medier. Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. Klicka här för ytterligare information om Googles integritetsregler.

Användare kan ställa in sina preferenser för Googles annonser och insamling av data genom att använda Googles annonsinställningar. Du kan välja att inaktivera detta genom att besöka sidan Network Advertising Initiative Opt Out eller genom att använda Google Analytics Opt Out Browser-tillägg.

Uppdateringar till denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Detta dokument granskas och uppdateras kontinuerligt för att vara i enlighet med aktuell lagstiftning. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med de ändringar som gjorts. Uppdateringar och ändringar kommer att publiceras på våra webbplatser.

www.najell.com

Senast redigerad 2022-09-01