najell niklas

Najell fortsätter växa

Babyproduktföretaget Najell från Lund fortsätter att växa lönsamt. Teamet växer och omsättning hänger på. Omsättningen 2021 landade på 26,7 msek med ett rörelseresultat på 6 msek. Det är en ökning med cirka 50% från 2020. Bolaget har stora planer framåt och fortsätter återinvestera i bolagets tillväxt.

Det senaste året tog antalet anställda fart ordentligt och Najell gick från 4 anställda under 2020 till att avsluta 2021 med 11 anställda.

”Vi är nu 12 anställda och räknar med att bli omkring 20 personer under det kommande året. Just nu har vi 3 aktiva rekryteringar.”

– Beskriver Niklas Najafi Kristensen, VD och grundare Najell.

Omsättningsökningen förklaras av bolagets starka position i Sverige och Danmark som möjliggjort att bolagets många nya produkter som bärselar och gravidkuddar tagits väl emot. Samtidigt har Najells satsning på egen e-handel burit frukt och omsättningen på egen hemsida stod för drygt 30 % av bolagets totala omsättning.

”Vi ser ett stort värde att komplettera vårt återförsäljarnätverk med försäljning och relationer direkt till slutkonsument. Det ger oss också en tydlig väg in på nya marknader.”

– Utvecklar Niklas Najafi Kristensen.

”De produkter som ökar allra mest just nu är våra bärselar och vår prisbelönta gravidkudde. Vi ser en väldigt stor potential för våra produkter där.”

– Fyller Sara Schaedel, Head of Buying and Supply Chain i.

Under det kommande året ska Najell stärka sin position på nya marknader i Europa och samtidigt lansera ett flertal nya produkter. Samtidigt har bolaget drabbats av de globala logistikproblemen med dyra och försenade frakter. Bolaget vidtar åtgärder med större lager för att bättre kunna leverera produkter i tid för att möta den ökande efterfrågan.