Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 09-08-2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Najell AB
Kyrkogatan 9b
22222 Lund
Sverige
E-post: moc.llejan@pleh
Telefonnummer: +46 (0)46 276 91 90

1. Allmänst

1.1 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.